;

VÅR VERKSAMHET

Sedan årsskiftet 2015/2016 använder vi oss av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Den är inspirerad av Reggio Emilia filosofin som präglas av att barns tankar, erfarenheter och teorier är bärande för verksamheten.

Vad vill barnen lära sig och vad lär sig barnen just nu.

Detta synliggörs genom bland annat bilder, teckningar och annat som barnen skapar på förskolan.

Genom intervjuer med barnen fångar vi upp det som barnen i just den här barngruppen är intresserade av och det blir sedan innehållet i verksamheten.

Med andra ord så innebär det att barnen själva formar verksamheten.

På förskolan är tjugoåtta barn i åldern ett till sex år inskrivna. Vi har bara en avdelning.  Barnen är därför indelade i tre grupper vid de tillfällen då vi ägnar oss åt åldersrelaterad verksamhet. Tex har de äldsta barnen skolinriktat program då och då med språk-och skrivträning samt matematik.

Mellanbarnen och våra minsta barn har sina egna verksamheter som passar deras ålder.

Vi gör mycket tillsammans allihop bland annat heldagsutflykter i den närliggande skogen med lunchen med oss, lek i vår trädgård, lek inomhus samt att vi äter tillsammans. För att inte få för hög ljudnivå äter vi fördelade i tre rum.

Under året håller vi våra olika traditioner vid liv, vi har Nobelmiddag med trerätterslunch och efterföljande wienervals, vi firar Lucia med Luciatåg och sång inför föräldrar och syskon, vi äter julbuffé och påskbuffé och vi firar midsommar med dans kring majstången.

Men framförallt så LEKER vi hela dagarna! I leken lär sig barnen mycket, turtagning, hänsyn till varandra, att vara en bra kompis, kreativitet, hjälpa varandra, utmaningar etc. etc.

 

 

 

Vi sopsorterar och går regelbundet till återvinningsstationen. Vi gör utflykter till förutom skogen också till IP-backen och åker pulka/stjärtlapp och till stora lekparken nere på stan. Vi är också flitiga besökare på biblioteket där vi dels lyssnar till sagor och även lånar böcker. Vi läser många böcker på förskolan.

 

Vi är anslutna till förskoleappen vilket innebär att du som förälder, via denna app, kan följa ditt barns dag på förskolan. Information och foton läggs ut så att du kan se vad just ditt barn gör på förskolan. Du kommer åt sidan genom en personlig inloggning.