VÅR VERKSAMHET

Vår verksamhet bygger på Läroplan för förskolan (Lpf 18)

Tillsammans med barnen utformar vi verksamheten.

Barnen är indelade i åldersgrupper där vi tillgodoser barnens utveckling och lärande i vår undervisning. Genom pedagogisk dokumentation av varje barnkan vi följa barnets utveckling och lärande.

Även barnet självt kan genom detta följa sin egen utveckling.

Varje barn har sin egen utvecklingspärm med text, bilder och teckningar där de själva tillsammans med förskolekompisar och föräldrar kan bläddra och titta.

Varje termin har vi ett tema och vi ägnar hela terminen till det aktuella temat. Exempel på teman vi haft är konst med bla vernissage, svenska skogen sjöar, sagor, matematik och svenska.

Vi vill ge barnen en god värdegrund och trygghet som start i livet.