FRIFÖRSKOLAN FÖRSKOLAN OLOWSGÅRDEN

Välkommen!

Olowsgården är en  friförskola som ligger i stadsdelen Tingstuhöjden i Strängnäs. Här finns ca 25 barn i åldern ett till sex år inskrivna. Vi startade vår verksamhet 1995.

Affärsidén är "en småskalig förskola i hemlik miljö och mat som tillagas av kokerska på förskolan." Maten lagas från grunden.

Vår förskola består av en avdelning i åldrarna 1-6 år dvs alla barn tillbringar dagarna tillsammans men vi delar in barnen i mindre grupper efter ålder, beroende på vad vi skall göra. 

Vi har nära till skog och mark och vi har regelbundet utflykter till skogen, pulkabacken och Strängnäs stora lekpark. 

Vi är ute varje dag, oavsett väder och ibland lagar vår kokerska maten på vårt utekök i trädgården så då äter vi även utomhus.

Vår kokerska lagar all mat från grunden och bakar vårt bröd. De flesta produkter är ekologiska.

På Olowsgården arbetar sex personer i arbetslaget, en förskolechef, en förskollärare, tre pedagoger och en kokerska. 

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Olowsgårdens entré