FRIFÖRSKOLAN OLOWSGÅRDEN

POSTADRESS:            Krokvägen 17 645 34 Strängnäs

 

 

TELEFON:                FÖRSKOLAN   073-240 29 83

                               

                

                                SUZANNE OLOW   

                                FÖRSKOLECHEF

MAIL:                       suzanne.olow@hotmail.com