FRIFÖRSKOLAN OLOWSGÅRDEN AB

BESÖKSADRESS:       BIVÄGEN 6, STRÄNGNÄS

POSTADRESS:            DRÄNDJGATAN 15,  792 75 FÄRNÄS

MAIL FÖRSKOLAN:     olowsgarden@hotmail.com

 

 

TELEFON:                FÖRSKOLAN   073-240 29 83

 

                                SUZANNE OLOW   

                                FÖRSKOLECHEF

MAIL:                       suzanne.olow@hotmail.com